SHËRBIMET

Firma jonë ofron asistencën teknike pranë objekteve tuaja për ti dhënë zgjidhje çdo problematike tuajës para dhe gjatë aplikimit të produkteve tona.

Specialistët tanë trajnohen dhe çertifikohen periodikisht nga kompanitë italiane që përfaqësojmë për të aplikuar bojrat, produktet industriale dhe rifiniturat murale për të gjitha sipërfaqet.

   • Patinime dhe lyerje të fasadave
   • Patinime dhe lyerje të ambienteve të brëndshme
   • Punime grafiato
   • Punime dekorative
   • Sisteme dekorative për dysheme dhe mure (Sistemi Continuo)
   • Aplikime me bojë industriale mbi sipërfaqe dhe konstruksione metalike

KLIENTËT TANË